Slider trang chủ
Slider trang chủ
Slider trang chủ
Báo cáo tình hình quản trị công ty Petrowaco năm 2023

16:48 23/01/24 73 lượt xem
Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

09:41 18/01/24 70 lượt xem
Thông báo thanh lý tài sản

10:19 24/10/23 409 lượt xem
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Petrowaco

16:28 30/06/23 561 lượt xem
Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Petrowaco

16:26 30/06/23 519 lượt xem
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty Petrowaco

15:43 27/06/23 621 lượt xem
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

15:28 09/04/20 2.840 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

10:55 20/03/20 2.749 lượt xem
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

15:57 25/04/19 2.349 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

14:10 21/03/19 2.084 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

09:43 15/03/18 2.145 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

15:47 17/03/17 2.105 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

    0243.7474510bdsdaukhi.pw@gmail.com
Đăng ký nhận tin
Những thông tin về dự án mới, sự kiện công ty và thông tin hữu ích khác
 
Hotline
0243.7474510
Zalo
0243.7474510
Viber
0243.7474510
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram