Slider trang chủ
Slider trang chủ
Slider trang chủ
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

14:32 24/11/22 44 lượt xem
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Công ty Petrowaco

14:53 28/07/22 337 lượt xem
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Petrowaco

15:17 20/05/22 566 lượt xem
Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Petrowaco

15:16 20/05/22 483 lượt xem
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty Petrowaco

14:24 17/05/22 484 lượt xem
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

15:28 09/04/20 2.003 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

10:55 20/03/20 1.956 lượt xem
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

15:57 25/04/19 1.544 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

14:10 21/03/19 1.474 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

09:43 15/03/18 1.494 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

15:47 17/03/17 1.463 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

    0243.7474510bdsdaukhi.pw@gmail.com
Đăng ký nhận tin
Những thông tin về dự án mới, sự kiện công ty và thông tin hữu ích khác
 
Hotline
0243.7474510
Zalo
0243.7474510
Viber
0243.7474510
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram